torsdag 15 september 2022

 Det är mycket som hänt sedan bårtäcket vävdes. 

En utställning i Härnösand på länsmuseet:"ULL FÖR LIVET" 2019

Min presentation:

Fårjordbruk med vävning som binäring: ryaull, nålbindnings- tvåändstickningsgarn (z-tvinnat) långullsfällar, damastvävar, örtalammskött.

Bor vackert på en gammal boplats i Flärke, Gideå - JonErsgården.

Fåren är Svensk Lantras Rya

Rya har en stark ullfiber och långa glansiga täckhår. Vi har haft som avelsmål att få märgfri ull. Ullen är nog så lång för spinnerierna så den längsta bearbetar jag själv.

Vi har 23 tackor, 6 livlamm och 3 baggar + lammen som föds i slutet av maj.

För 40 år sedan tog jag över fåren från min systers och min får och getbesättning. Jag lärde mej väva damast och har använt ullgarnerna i vävningen. Jag har skickat ull till olika spinnerier genom åren men spinner också själv.

Det ökade rovdjurstrycket har gjort så att det blir mycket stängsling för att hålla dem ute från fåren. Vi stänger från maj till och med oktober. Det tar aldrig någon ände. Björn, lo, kungsörn och ibland varg, jakthundar och tvåbenta … men

Fåren håller landskapet öppet - en landskapsmålning vi lever i.

Att skapa och uttrycka de innersta tankarna i färg och form är- längtan bortom ….

Jag vill följa ullen från lamm till garn till väv och göra allt för fåren och människorna, genom att driva gården ekologiskt och snällt (KRAV)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar